Gegevens

De stichting Blussé van Oud-Alblas is opgericht in 1983.
Plaats van vestiging: Rotterdam

Bestuur:
Prof. Dr. J.L. Blussé van Oud-Alblas, voorzitter
Dr. A. Blussé van Oud-Alblas, secretaris/penningmeester
Mr. F.W. Graaf van Hogendorp
Drs. Sj. de Meer

Financiën:
RSIN 8161.13.567, KvK-inschrijfnummer 41128270, IBAN: NL09ABNA0420705694
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoedingen voor hun inspanningen.
Het kapitaal van de stichting bestaat uit een door de jaren heen stabiel eigen vermogen, waaruit zonodig restauratie en onderhoud bekostigd kan worden. De stichting verkrijgt jaarlijks inkomsten ter grootte van ongeveer honderd euro uit donaties.

Financieel overzicht (2019):
Activa: kas €180,00. Eigen vermogen op 31-12-19: €10072,00
Kosten: vergaderkosten, registratie bij de KvK en onderhoud van de website zijn als gebruikelijk door de familieleden persoonlijk gedragen.