Home

De stichting zorgt voor de bewaring en instandhouding van archivalia, geschriften, afbeeldingen, voorwerpen en overige zaken, die verbonden zijn met leden van de familie Blussé van Oud-Alblas en hun beroepen en bedrijven. Het publieke belang van deze hoofdzakelijk Dordrechtse collectie omvat vooral zaken en archieven betreffende de achttiende- en negentiende-eeuwse drukkerij/uitgeverij, de courant en de negentiende-eeuwse rederij. De stichting maakt de bezittingen tot algemeen nut door bruikleen aan diverse openbare instellingen en musea, toegankelijkheid van archiefgegevens en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en publicaties.