Beleid en uitvoering

Openbare toegankelijkheid van de collectie
Het bezit van de stichting valt in grote lijnen in de volgende categorieën te onderscheiden, waarvoor telkens de grote bruikleenhouders zijn weergegeven:

  1. Familiearchief: het archief bevat persoonlijke stukken van de familieleden en archivalia verbonden aan functies en bedrijven van de familieleden, waaronder de drukkerij/uitgeverij van Abraham Blussé en zijn nakomelingen, de Dordrechtsche Courant, de Rederij Gebroeders Blussé. Tevens betreffende de heerlijkheid Oud-Alblas en het Waterschap van de Nederwaard. Het archief is in bewaring gegeven en ondergebracht in het Regionaal Archief Dordrecht. De ontsluiting van het archief is in 2010 voltooid. Het archief is grotendeels vrij toegankelijk.
  2. Verzameling familieportretten. De portretten, veelal vervaardigd door vooraanstaande Dordtse kunstenaars, verkeren merendeels bij de overkoepelende organisatie Dordrechts Museum (locatie Dordrechts Museum en locatie Museum van Gijn) in bruikleen, deels bij de familie.
  3. Drukwerken: merendeels in bewaring bij het Regionaal Archief Dordrecht, deels elders in bruikleen.
  4. Maritieme zaken: diverse scheepsmodellen, halfmodellen, scheepsportretten, maritieme schilderijen, voorwerpen in relatie tot de rederij: merendeels in bruikleen bij het Maritiem Museum te Rotterdam, deels bij het Dordrechts Museum en deels elders in bruikleen.
  5. Diverse voorwerpen, waaronder onderdelen uit het Hollandse Louis XVI-interieur van het verdwenen huis Steegoversloot 33, prijzen, medailles, persoonlijke en functie gebonden zaken: op diverse plaatsen, o.a. in bruikleen bij het Dordrechts museum en Museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf.

Actueel beleid betreffende de doelstelling op het gebied van kunst en wetenschap
Het doel van de stichting wordt onverminderd nagestreefd. De banden met de diverse onderdelen van het Dordrechts Museum zijn verder aangehaald en bevestigd door schenking van enige Dordts-historisch relevante niet-persoonsgebonden boeken en (gebruiks-)voorwerpen uit de collectie van de stichting aan het Regionaal Archief en Museum. Conservatoren van het Dordrechts Museum behoren tot de vaste adviseurs van het stichtingsbestuur betreffende beleid en collectiebeheer. Eenmaal per decennium worden nieuwe toevoegingen aan het Familiearchief ingebracht en ontsloten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Sub A.: Alle voorwerpen in bezit van de stichting worden beschreven en (waar nuttig) in beeld vastgelegd. De gegevens zullen gedigitaliseerd worden om de publieke toegankelijkheid van de collectie te bevorderen.
Twee vroeg 19e eeuw-se portretten van echtpaar F. F. Blussé werden in 2018 gesignaleerd, verworven en gerestaureerd; een recente schenking van een familieportret van de hand van Jo Koster werd in dank aanvaard.
Het tot recent in particulier eigendom verkerende ‘Blussé-wapenrek’ (met diverse persoonlijke en functie gebonden wapens vanaf de Napoleontische tijd en enige Waterloo-memorabilia) werd door schenking aan de collectie toegevoegd.
Nieuwe toevoegingen aan het Familiearchief worden in 2019/20 ingebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht.

Sub B.: Promotieonderzoek van mevr. Dr. Ariane Baggerman in het Familiearchief betreffende de 18e en 19e -eeuwse drukkerij/uitgeverij/boekhandel van Abraham en Pieter Blussé heeft geresulteerd in haar thesis ‘Een lot uit de loterij’ (2001).
De stichting bevordert sinds 2009 samen met de Rijksuniversiteit Leiden (Subfac. Geschiedenis) de bewerking van de beschikbare informatie betreffende de partenrederij en de schepen van de Reederij Gebr. Blussé in het Dordrechts Archief en het Familiearchief met verslaggeving in de vorm van scripties.
Samenwerking met de stichting Illustre Dordracum heeft geleid tot beschrijving van historische panden in Dordrecht, die vroeger in het bezit van de familie verkeerden.
Diverse roerende goederen van de stichting in bruikleen bij de bovengenoemde musea staan tentoongesteld in de vaste presentaties en verschijnen in hun tijdelijke tentoonstellingen.
Met regelmaat worden roerende goederen van de stichting elders in bruikleen verstrekt voor tijdelijke tentoonstellingen op het gebied van kunst en wetenschap, zoals in 2016 in het Dordts Patriciërshuis (tentoonstelling kunstschilder C. Kuipers), in 2017/18 in het Nederlands Scheepvaartmuseum (tentoonstelling Gamechangers/Maritieme Innovatie) en (aankomend) in het museum te Domburg (overzichtstentoonstelling Jo Koster).
De stichting stimuleert voorbereiding van een eventuele tentoonstelling aangaande de negentiende-eeuwse Dordtse grote zeilvaart.